Publikationer

Arkivet og støtteforeningen har gennem årene udgivet et større antal lokalhistoriske bøger/hæfter. Hav tålmodighed når du klikker på en af publikationerne. Nogen af publikationerne tager lidt tid at indlæse.
 Publikationer:
Incl. Forsendelse 70 kr

1970   Balslev-Ejby sogns bebyggelse i Oldtiden  v/ Niels H. Andersen
1971   Balslev Kirke v/ Laust Kristensen (arkivets stifter)
1972   Jochum Anchersen. Fæstebonde, lægmand og sognefoged i Balslev Sogn
v/ Laust Kristensen
1974   Eskel Sørensen: Landevej og Vejvæsen “1815”
v/ Laust Kristensen og Günther Hansen
1975   Fra de gamle Bylaug v/ Laust Kristensen
1976   Gulnede Blade fra et gammelt arkiv (Wedellsborg)
1977   Sogne-Forstanderskab og Fattigvæsenet 1842-1868 v/ Peder Oksbjerg
1978   Sæd og Skik hos bønderne sidst i det 18. og først i det 19. århundrede
Om det sande bondevæsen v/ Eske Sørensen
1979   Humleavl og Handel: Brenderup. v/ overlærer Hans Jørgensen
1980   Lidt af Harndrup Sogns historie og Måttefabrikken v/ Rasmus Damkjær
1981   Ejby Stationsby “Fynske Byer og deres Mænd v/ J. Rasmussen
1982   Livet i en lille landsby. Husby mellem to verdenskrige.
v/ Ejler Lasthein Jensen
1983   Indslev og omegns foredragsforening – Indslev -Tårup Forsamlingshus
v/ Rita Hansen, Vejrupvej 53
1984   Barndomsminder fra Ørslev v/ Karen Svendsen. Kingstrup
1985   Fjelsted Sogns historie v/ Søren Skov 
1986   Husby Sogns historie : Vedel Simonsen v/ Karen Jensen
1987   Harndrups Historie v/ Rasmus Damkjær
1988   Balslevs Sogns historie v/ Søren Skov
1988   Glimt af Bøndernes Liv og Virke -Stavnbåndets løsning
v/ Ejler Lasthein Jensen, Rasmus Damkjær, Rasmus Frederik Hansen
1989   Gelsted Sogns historie; Brygger Frederik Rasmussens optegnelser
1990   Niels Jørgen Nielsen erindringer. Tanderup sogn
1991   Hartmann Birk Andersen Erindringer (Purken). Ejby sogn
1992  Brenderup Sogns historie v/ Frederik Rasmussens optegnelser og
Præstehistorie v/ pastor L.V. Hertel
1993   Indslev Kirke v/ Hans Anton Hansen, A. Zoffmann Jessen og Jens P. Christensen
1994   Ørslev Sogns Historie v/ Frederik Rasmussens optegnelser
1995   Fjelsted By Før og Nu v/ Ole Bjørn Pedersen
1996   Flæghuset: Eskør, Husby. Levnedsbeskrivelse v/ Hans Arent Jensen
1997   Harndrup Kirke v/ Peder Pedersen
1998   Boye v/ Jørgen Petersen
1999   Gelsted fra Sogn til Storkommune v/ Hans Jensen
2000   Lokalhistorie Tanderup Sogn v/ Laurids Peterson, Carl Lassen, Viggo Barfoed
2001   Kimen til en stationsbys tilblivelse v/ Svend Amlund
2002   Varbjerg. v/ Flemming Petersen
2003   Ingslev-Taarup Skovgård v/ Frode Larsen
2004   Landbrug i Ørslev Sogn i billeder v/ Søren Skov, Peder Nørregaard Hansen
2005   Fjellerup Præstegård v/ Erik Larsen
2006   Sønder Åbys Landsbyliv år 2005 v/ Lene og Flemming Carlsen
2007   Harndrup “Høkere og Købmænd Harndrup 1856-1980” v/ Inge Eriksen, Peder Oksbjerg
2008   Mosegårds historie v/ Peder Nørregaard Hansen
2009   Topografi af Gjelsted og Rørup sogne v/ M.G.Krag udvalg v/ Thorleif Christiansen,
Harriet Hansen
2010    Brende Mølle Elektricitetsværk 1912-1983. v/ P.E.Larsen og Niels W. Knudsen
2011   Falck i Ejby 1927-2007 v/ Verner Andersen
2012   Bro Bys Oldermandsbog. v/ Erik K. Andersen, Ingelise Andersen, Kristian Pedersen
2013   Min far Laurits Pedersen v/ Bennie Gammelgård
2014   Ørslev Forsamlingshus. Søbjerg Mejeri v/ Anne Grete Mikkelsen, P. N. Hansen
2015   Billesbølle – den mærkeligste udparcellering på Fyn v/ Harriet Hansen
2016   Husby Kirke v/ Karen Jensen
2017   Niels Peter Nielsen Harndrup, mennesket -Landposten og min bedstefar
2018   Balslev gennem tiderne
2019   Holmegården v/Hans Jensen
2020  Duus Hansen-brødrene og modstandsbevægelsen
2021   Ole J. Hansen v/Ole Traun Hansen
2022   Brenderup Brugsforening
2023   Indslev Tårup Forsamlingshus 1923-2023
2024   Ørslev, Den dømmende magts centrum.

 

 

 

 

Andre udgivelser

Aagaard og slægten på Aagaard af Hans Jørgensen. 1985 Udsolgt

Der var engang. Husby omkr. 1945 af Eiler Lastein Jensen 1989. Udsolgt

Brenderup Elektricitetsværk af Peter Pedersen. 1986. Udsolgt

Balslevbogen af Jørgen Jensen 1999. Udsolgt

Lokalhistorie. Tanderup Sogn. Flere forfattere. 1993

El-forsyning i Ejby af Sven Helbo. 1991 Pris 50 kr.

Lars Clausen af Kristian Levinsen. 1991. Udsolgt

Viser og vers af Lars Clausen. 1990. Pris 100 kr.

Om Gielbierg af Eskel Sørensen. 1975. Pris 100 kr.

Silkesognet af flere forfattere. 1999. Pris 150 kr.