Kontakt

Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv

Stationsvej 25
5464 Brenderup
Post sendes til : Brenderupvej 16, 5464 Brenderup

Telefon: 88 88 52 49
E-mail: lokalarkiv2000@yahoo.dk
Søren Skov, arkivleder

Mogens Lenius, formand for støtteforeningen

Åbent: tirsdage 19:30-21:30
eller efter aftale